CIRCLE Education s.r.o.


 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
24. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
26. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE
14. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
22. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
28. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
12. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
13. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
16. 1. 2018
Praha
Detail kurzu
ČLOVĚK PŘED MIKROFONEM A KAMEROU
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - AUTORIZACE
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu