CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
13. 9. 2017
Praha
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
14. 9. 2017
Praha
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
14. 9. 2017
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
21. 9. 2017
Praha
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
3. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
5. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY
10. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
19. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU
24. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES
9. 11. 2017
Olomouc
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE
14. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
22. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
28. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
12. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
13. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
ČLOVĚK PŘED MIKROFONEM A KAMEROU
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - AUTORIZACE
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu