CIRCLE Education s.r.o.


 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
12. 6. 2018
Praha
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
14. 6. 2018
Praha
Detail kurzu
SCHVALOVÁNÍ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
14. 6. 2018
Praha
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
ČLOVĚK PŘED MIKROFONEM A KAMEROU
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu