CIRCLE Education s.r.o.


 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
20. 3. 2018
Praha
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
22. 3. 2018
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
10. 4. 2018
Praha
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
17. 4. 2018
Praha
Detail kurzu
STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU
19. 4. 2018
Praha
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
15. 5. 2018
Praha
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU
12. 6. 2018
Praha
Detail kurzu
SCHVALOVÁNÍ DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ
14. 6. 2018
Praha
Detail kurzu
ČLOVĚK PŘED MIKROFONEM A KAMEROU
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu