CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA
13. 9. 2017
Praha
Detail kurzu
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
19. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
22. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
13. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu