CIRCLE Education s.r.o.


 

TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
19. 10. 2017
Praha
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ
22. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
13. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu
OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA
otevřený kurz
Praha
Detail kurzu