CIRCLE Education s.r.o.


 

Přihláška na kurz

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU


Kontaktní osoba:

Fakturační údaje:

Údaje účastníků:

Všechny pole je nutné vyplnit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
„Souhlasím se zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři pro účely mnou vybraného školení. Dále souhlasím s využitím elektronických kontaktů za účelem zasílání nabídky seminářů společnosti CIRCLE Education s.r.o. , a to v souladu ze zákonem č. 480/2004 Sb. Zároveň si jsem vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.“

Cena celkem: 0