CIRCLE Education s.r.o.


 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení komunikačních dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik komunikačních dovedností účastníků tak, aby dokázali dobře naslouchat, jasně a jednoznačně se vyjadřovat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a zvládat náročné situace v komunikaci s podřízenými pracovníky i s veřejností. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

 • Psychologie mezilidské komunikace
 • Vnější a vnitřní bariéry v komunikaci
 • Poznání vlastních silných a slabých stránek v komunikaci
 • Základní stavební kameny komunikace
 • Pozitivní přístup v komunikaci
 • Umění aktivně naslouchat
 • Umění klást otázky a argumentovat
 • Umění jasně vyjadřovat své myšlenky, potřeby a požadavky
 • Umění poskytovat a přijímat zpětnou vazbu (pochvalu i kritiku)
 • Umění předcházet a zvládat konfliktní situace
 • Účinná komunikace s rodiči jako účinný marketink školy

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, komunikační cvičení, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.