CIRCLE Education s.r.o.


 

KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na schopnost využívat koučovací styl při vedení lidí, na praktický nácvik koučovacích technik a vedení koučovacího rozhovoru. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

Koučink- jako metoda osobního a profesního rozvoje pedagogů

Jak využít koučování v práci vedoucího pracovníka

 • Koučování jako dovednost a přístup
 • Rozdíl mezi "klasickým" a koučovacím stylem vedení

Koučování jako přístup

 • Rozdíl mezi koučováním a jinými způsoby rozvoje lidí (trénink, mentoring ..)
 • Rovnice pracovního výkonu: výkon, potenciál a bariéry
 • Princip DUO

Koučování jako dovednost

 • Hlavní dovednosti manažera - kouče
 • Základní koučovací nástroje a techniky
 • Model GROW a jeho využití
 • Koučovací otázky

Koučování v manažerské praxi

 • Vedení koučovacího rozhovoru – praktický nácvik
 • Využití koučovacího stylu v konkrétních manažerských situacích: ukládání úkolů, poskytování zpětné vazby, hodnocení, motivování a rozvoj zaměstnanců

 

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.