CIRCLE Education s.r.o.


 

VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik dovedností účastníků tak, aby dokázali dobře zadávat úkoly, stanovovat cíle, delegovat, poskytovat zpětnou vazbu a motivovat své podřízené. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

  • Hlavní kompetence manažera (ředitele) při vedení lidí pedagogického sboru
  • Posilování osobní autority a vlivu ředitele při vedení pedagogického sboru
  • Sebehodnocení – vlastní silné a slabé stránky v řízení lidí
  • Role manažera a hlavní manažerské činnosti
  • Styly vedení lidí a jejich využití
  • Ukládání úkolů
  • Stanovování cílů
  • Delegování
  • Zpětná vazba
  • Použití účinných motivačních nástrojů při vedení pedagogického sboru

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.