CIRCLE Education s.r.o.


 

PRACOVNÍ PRÁVO – ZÁKLADY PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Orientace vedoucích ped. pracovníků v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Vzdělávací kurz je zaměřen zejména na úpravu vzniku, změny a zániku pracovněprávních vztahů, trvání pracovního poměru a odpovědnost a náhradu škody v pracovněprávních vztazích, a to tak, aby posluchači dokázali příslušná zákonná ustanovení v praxi aplikovat v rámci výkonu svých řídících postů ve vztahu z řízení školy a souvisejících činností. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí personální činnosti ve škole nebo školském zařízení.


Obsah:

 • Zásady pracovněprávních vztahů, výklad závislé práce
 • Účastníci pracovněprávních vztahů – postavení zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru
 • Vznik pracovního poměru
 • Změny pracovního poměru – přeložení, převedení na jinou práci, dočasné přidělení
 • Trvání pracovního poměru
 • Skončení pracovního poměru, nároky související s ukončením pracovního poměru
 • Dovolená, čerpání dovolené
 • Pracovní doba, doba odpočinku – rozvržení pracovní doby, změny pracovní doby, přestávky v práci
 • Plat, příplatky
 • Překážky v práci
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance – ochrana majetkových práv zaměstnavatele, ochrana osobních práv zaměstnance v pracovněprávních vztazích
 • Odpovědnost za škodu
 • Specifika zákona o pedagogických pracovnících

Kurz proběhne převážně formou přednášky, minoritně formou diskuse a vzorových příkladů.


Lektor:
PhDr. Miloš Beneš - Vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


7. 2. 2018 Praha

 7. 2. 2018
 9.30-16.15
 Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
 1850 Kč osvobozeno od DPH
 1+1, 2. osoba sleva 50%
 PhDr. Miloš Beneš

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.