CIRCLE Education s.r.o.


 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-298/2016; AK/VE -160/2016

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Je seznámení zejména začínajících úředníků speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace s agendou úřadu a doplnění znalostí osob, které tuto činnost krátce vykonávají.


Obsah:

Změnou zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., platnouod 31.12.2015, byla přenesena působnost speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace na všechny obce ČR, tedy i na ty nejmenší, tzv. jedničkové. Seminář je také vhodný pro začínající úředníky, popřípadě ty, kteří si nejsou jisti, zda agendu speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace zastávají správně.  

1.     Kompetence speciálního stavebního úřadu
2.     Kontrola předložených dokladů, podklady pro vydání rozhodnutí
3.     Projektová dokumentace stavby a její kontrola
4.     Vazba stavebního zákona na ostatní předpisy
5.     Určení typu řízení v souvislosti s charakterem stavby
6.     Postup řešení ohlášené stavby
7.     Stavební řízení podrobně
8.     Kontrola povolené stavby
9.     Postup při žádosti změny stavby před dokončením
10.   Předčasné užívání stavby
11.    Kolaudace stavby
12.    Řešení správních deliktů dle stavebního zákona
13.    Postup správního orgánu v případě zjištění nepovolené stavby
14.    Odstraňování černých staveb
15.    Celkové zhodnocení a sumarizace závěrů

Postupy budou vykládány podrobně krok za krokem včetně vysvětlení možných problémů vyskytujících se v praxi. V průběhu semináře budou probrány konkrétní modelové příklady, včetně problematických případů. Účastníci semináře obdrží vzory dokumentů.


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor mnoha článků a publikací.

Cena kurzu: 2500 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.