CIRCLE Education s.r.o.


 

 

ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE
14. 11. 2017
Praha
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
12. 12. 2017
Praha
Detail kurzu
AKTUÁLNÍ OTÁZKY SPRÁVNÍHO ŘÁDU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY – DORUČOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT + POČÍTAČ NAPLNO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NESPRÁVNÉ POSTUPY V ŘÍZENÍ PODLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, JEJICH DŮSLEDKY A NÁPRAVA
individuálně
individuálně
Detail kurzu
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU OD 1. 1. 2014
individuálně
individuálně
Detail kurzu
POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
individuálně
individuálně
Detail kurzu