CIRCLE Education s.r.o.


 

Projekt OP VK

Projekt OP VK

Společnost CIRCLE Education s.r.o. realizovala v čase od 1. 8. 2014 do 31. 8. 2015 grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Vzdělávání na venkově“ s registračním číslem CZ.1.07/3.1.00/50.0102. Jedná se o grantový projekt, který byl spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních fondů a prostředků státního rozpočtu ČR.

Obsahem projektu byla realizace kurzů cílených na individuální vzdělávání dospělých občanů ve třech okruzích, a to v  základních IT dovednostech, finanční gramotnosti a právním vzdělávání se zaměřením na nový občanský zákoník. Důvodem a podnětem pro realizaci tohoto typu vzdělávání byla zjištění výzkumu OECD PIAAC (http://www.oecd.org/site/piaac/), z jehož výsledků vyplývá, že Česká Republika významně zaostává ve vzdělávání ve zmíněných kompetencích.

Projekt byl realizován v Ústeckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji, a to ve spolupráci s úřady práce a obecními úřady uvedených krajů, které projekt od počátku konzultovaly a podílely se na náboru cílové skupiny v rámci propagační kampaně

Hlavním cílem projektu bylo podpořit občany, kteří usilují převzít odpovědnost za svoji uplatnitelnost na trhu práce. Důraz byl kladem na ty, kterým vzdělávání pomůže v řešení těžkých životních situací v návaznosti na trh práce. Cílovou skupinu tvořily ekonomicky aktivní osoby ve věku od 18 do 64 let s trvalým bydlištěm v obci do 2000 obyvatel ve výše uvedených krajích; projekt byl cílený především na nezaměstnané osoby, mladé lidi, kteří na trh práce aktuálně vstupují, a na osoby nad 50 let.

 

Realizovaná školení

Projekt „Vzdělávání na venkově“ zahrnoval 3 vzdělávací okruhy s celkem 17 kurzy, každý v rozsahu 4 hodin. Školení bylo zpravidla realizováno dopoledním a večerním kurzem.

Úspěšní absolventi získají po ukončení kurzu osvědčení a certifikát o jeho absolvování.

 

Vzdělávací okruhy:

Základní počítačové dovednosti

Vzdělávací okruh „Základní počítačové dovednosti“ zahrnoval 5 dílčích kurzů. Absolventi  se naučili klíčové schopnosti IT problematiky – a to především:

 • Základy práce na PC
 • Práce s internetem; samostatné vyhledávání informací
 • Základy práce s textovým a tabulkovým editorem
 • Psaní životopisu
 • Principy práce s mobilními zařízeními a jejich vzájemná synchronizace
 • Bezpečné ukládání osobních dat

Finanční gramotnost

Vzdělávací okruh „Finanční gramotnost“ zahrnoval 6 kurzů, které měly absolventům poskytnout klíčové informace týkajících se následujících oblastí:

 • Základy finanční gramotnosti, s důrazem na odolávání tlaků vůči nekalých obchodním praktikám a zejména předcházení exekucím
 • Způsoby financování vlastního bydlení, možnosti, výhody a nevýhody
 • Dnešní možnosti a typy pojištění, jejich výhody a nevýhody
 • Plánování zabezpečení na důchod, rozlišování způsobů penzijního pojištění
 • Finančnímu plánování, práce s finanční bilancí
 • Nevýhodné nabídky půjček, orientace v nabízených produktech půjček
 • Zásady bezpečného investování
 • Předcházení dluhům a v konečném důsledku i exekucím

Právní vzdělávání

Vzdělávací okruh „Právní vzdělávání“ zahrnoval 6 jednotlivých kurzů, které souhrnně tvořily vzdělávací modul „Nový občanský zákoník“. Cílem okruhu bylo poskytnout posluchačům informace o následujících tématech:

 • Nový občanský zákoník – základy a dílčí kapitoly, které jsou využitelné při řešení těžkých životních situací a sporů
 • Základní principy rodinného práva, včetně forem péče o děti
 • Absolutní majetková práva – práva věcná
 • Relativní majetková práva – práva závazková
 • Dědické právo
 • Pracovněprávní vztahy – práva a povinnosti