CIRCLE Education s.r.o.


 

VEDOUCÍ PROVOZU/MISTR, MISTROVÁ

Číslo akreditace MŠMT: MSMT-44201/2015-1/953

Rozsah: 15 dnů/120 hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška


Cílová skupina: Zájemci o profesní kvalifikaci a zaměstnanci vykonávajíci nebo v přípravě na pozici vedoucího provozu/mistra, mistrovou. Vstupním předpokladem pro zařazení do kurzu je minimálně střední vzdělání s výučním listem. Cena kurzu je stanovena pro 10-12 účastníků ve skupině.


Cíl kurzu: Získání základních znalostí a dovedností pro výkon funkce vedoucího provozu/mistra,mistrovou.


Obsah:

 1. Poučení BOZP
 2. Osobnost a role mistra, kreativita a inovace v práci mistra
 3. Vedení lidí a týmu
 4. Řízení pracovního výkonu zaměstnanců
 5. Koučování jako styl vedení
 6. Hodnocení zaměstnanců
 7. Moderní nástroje řízení výroby, štíhlá výroba
 8. Ekonomické minimum pro mistry
 9. Management kvality a environmentální systém
 10. Efektivní a asertivní komunikace
 11. Příprava a vedení porad, manažerská prezentace
 12. Pracovně - právní problematika v praxi mistra
 13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 14. Závěrečné zkoušky

Lektor:
Bude upřesněn

Cena kurzu: 21000 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.