CIRCLE Education s.r.o.


 

KOUČOVÁNÍ JAKO STYL VEDENÍ LIDÍ

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: trénink je vhodný pro manažery, vedoucí projektů a profesionály, kteří chtějí zvládnout nedirektivní techniky vedení lidí.


Cíl kurzu: seznámit se s podstatou koučování, poznat rozdíly mezi koučováním a ostatními rozvojovými nástroji, poznat základní principy koučování a naučit se aplikovat základní koučovací nástroje v praxi.


Obsah:

Koučink - jako metoda osobního a profesního rozvoje manažerů

Jak využít koučování v práci vedoucího pracovníka

 • Koučování jako dovednost a přístup
 • Rozdíl mezi "klasickým" a koučovacím stylem vedení

Koučování jako přístup

 • Rozdíl mezi koučováním a jinými způsoby rozvoje lidí (trénink, mentoring ..)
 • Rovnice pracovního výkonu: výkon, potenciál a bariéry
 • Princip DUO

Koučování jako dovednost

 • Hlavní dovednosti manažera - kouče
 • Základní koučovací nástroje a techniky
 • Model GROW a jeho využití
 • Koučovací otázky

Koučování v manažerské praxi

 • Vedení koučovacího rozhovoru – praktický nácvik
 • Využití koučovacího stylu v konkrétních manažerských situacích: ukládání úkolů, poskytování zpětné vazby, hodnocení, motivování a rozvoj zaměstnanců

 

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.

 


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1950 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.