CIRCLE Education s.r.o.


 

MANIPULACE S ROPNÝMI PRODUKTY

Obsah:

Kurz podrobně rozebírá požadavky zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Součástí semináře je i výklad a komentář k evropské chemické legislativě REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Sb.).  

  • zákon o chemických látkách
  • Nařízení EP a rady č. 1907/2006 (REACH), Nařízení EP a rady č. 1272/2008 (GHS)
  • označení a používané obaly CHLP
  • bezpečnostní listy, příklady a ukázky
  • povinnosti při nakládání s chemickými látkami a přípravky (směs)
  • zákon o prevence závažných havárií
  • povinnosti provozovatelů zařazených objektů zařazených do skupiny A a B metodika zařazení
  • ukázky a příklady praktického použití

Lektor:
Bude upřesněn

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.