CIRCLE Education s.r.o.


 

OBSLUHA JEŘÁBU

Cílová skupina: Zaměstnanci obsluhující tato zařízení musí být v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění proškoleni, s obsluhou těchto zařízení., a to vždy při pověření k této činnosti.


Obsah:

  • Přehled o zásadách BOZP
  • Seznámení se s manipulačním procesem -bezpečné zdvíhání břemen a jejich prostorové dopravy u všech hlavních druhů jeřábů
  • Seznámení se s vedením provozní dokumentace

Lektor:
Bude upřesněn

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.