CIRCLE Education s.r.o.


 

ORGANIZACE STAVEB

Obsah:

Kurz je zaměřen na problematiku přípravy stavby jak s pohledu investora, tak i zhotovitele stavebního díla. Komplexně je pojata problematika předprojektové, projektové a stavebně-technologické přípravy stavebního díla.

 • příprava výstavby
 • veřejnoprávní projednání stavby
 • zadávání veřejných zakázek
 • předprojektová příprava stavby
 • projektová příprava stavby
 • stavebnětechnologická příprava stavby
 • časové plánování
 • operativní plánování
 • financování, platební kalendář
 • zpracování nabídky
 • smlouva o dílo
 • činnost dodavatele
 • stavebnětechnologická studie malého objektu
 • síťová analýza
 • harmonogram
 • operativní plánování
 • stanovení rozsahu prací
 • kalkulace
 • změna skutečných nákladů oproti původnímu plánu
 • zápočet, kontrola zadaných programů

Lektor:
Bude upřesněn

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.