CIRCLE Education s.r.o.


 

POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Cíl kurzu: Seznámení s právním rámcem oboru vodovodů a kanalizací jako celkem včetně všech platných úprav, ke kterým došlo v roce 2013 a v roce 2014 se zaměřením na zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon ve znění z roku 2014.


Obsah:

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhláška č. 428/2001 Sb., jejich využívání v praxi z pohledu vlastníků, provozovatelů a státní správy
 • technické i právní pojmy,
 • řešení problematiky evidence
 • povolení k provozování
 • rušení zařízení
 • vodovody a kanalizace bez vlastníka, tzv. areálové vodovody,
 • problematika poplatků za napojení dalších vlastníků i odběratelů
 • více vlastníků v jednom systému a provozování
 • smluvní vztahy a trestání správních deliktů a přestupků
 • kalkulace cen pro vodné a stočné po jednotlivých položkách se zaměřením především na malé provozovatele
 • nejčastější chyby

Lektor:
Bude upřesněn

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.