CIRCLE Education s.r.o.


 

ŠKOLENÍ PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Cíl kurzu: •osvojení ucelených informací o problematice práce ve výškách •seznámení s příslušnými zákony upravujícími oblast práce ve výškách •teorie používaní lanové techniky •výuka vázání často používaných uzlů •průprava k práci s prostředky osobní ochrany •základy první pomoci, záchranných prací a evakuace po případném pádu z výšky


Obsah:

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) dle zákona č. 262/2006 Sb./zákoník práce/ § 101 až 108 a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů ; Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky.

 

  • teoretická část – legislativa
  • používané prostředky osobního zabezpečení proti pádu a související EN
  • technické podmínky a návody k používání
  • uživatelské zkoušky
  • periodické prohlídky
  • údržba a skladování OOP
  • základní lanová technika
  • technika a technologie provádění prací ve výškách
  • výběr vhodných OOPP proti pádu
  • základy první pomoci

Lektor:
Bude upřesněn

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.