CIRCLE Education s.r.o.


 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Číslo akreditace MŠMT: 27562/2015-2-642

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro finanční řízení projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Obsah:

1. Modul: Základní rámec pro finanční řízení

•             Možnosti čerpání rozpočtových prostředků EU

•             Veřejná finanční podpora v ČR a v EU

•             Způsobilé/nezpůsobilé výdaje

•             Nesrovnalosti, jejich hlášení a možnosti předcházení jejich vzniku

2. Modul:  Finanční řízení na úrovni projektu

•             Příprava projektů, řízení projektů, administrace projektů

•             Oddělená účetní evidence, vykazování účetních dokladů

•             Monitoring – finanční část monitorovací zprávy

•             Finanční kontrola projektu a její realizace

•             Analýza rizik z finančního hlediska

Diskuse a interakce posluchačů v rámci zadávaných úkolů lektorem


Lektor:
Ing. Radka Pešková, Ph.D. - Lektorka vysoké školy VŠEM se zaměřením na finanční analýzu a měření firemní výkonnosti, mimo jiné působila jako lektorka MŠMT pro projekt Úspěšný ředitel – Finanční management školy. Autorka řady publikací a článků se zaměřením na finanční management.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.