CIRCLE Education s.r.o.


 

ASERTIVNÍ KOMUNIKACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-25999/2018-1-691

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení komunikačních dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik komunikačních dovedností účastníků tak, aby dokázali nenásilně, ale pevně vyjádřit své názory, prosadit své potřeby, bránit se manipulaci a zvládat náročné situace v komunikaci s podřízenými pracovníky i s veřejností. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

  • Komunikační styly – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
  • Podstata asertivity
  • Principy asertivní komunikace
  • Jak se přiměřeně prosadit
  • Jak otevřeně vyjadřovat své emoce
  • Jak jasně formulovat své potřeby a požadavky
  • Jak odmítnout neoprávněné požadavky
  • Jak se bránit manipulaci
  • Jak přijímat kritiku či pochvalu
  • Praktický nácvik asertivních technik v komunikaci

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, komunikační cvičení, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.