CIRCLE Education s.r.o.


 

RÉTORIKA PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ - prezenční

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení rétorických schopností vedoucích pedagogických pracovníků a zvýšení jejich sebejistoty při vystupování na veřejnosti. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na praktický nácvik komunikačních a prezentačních dovedností účastníků tak, aby si dokázali dobře připravit své vystoupení působivě je přednést.


Obsah:

Verbální komunikace

 • Držení těla, tři typy dýchání
 • Vlastnosti hlasu (síla, barva, výška, kvalita)
 • Hlasová rezonance
 • Artikulace a ortoepie
 • Modulace řeči (slovní a větný přízvuk, tempo, intonace, frázování)

Nonverbální komunikace

 • Posturika
 • Gestika
 • Haptika
 • Proxemika
 • Mimika
 • Kinetika
 • Image

Příprava informačního projevu na veřejnosti

 • Výstavba projevu
 • Zásady přípravy
 • Tréma a její zvládání
 • Individuální prezentace s využitím získaných vědomostí a dovedností
 • Audiovizuální záznam, rozbor, zpětná vazba

Krizová komunikace

 • Jak ji zvládnout – pravidla
 • Nácvik modelových situací

Příprava argumentačního projevu

 • Zásady argumentace
 • Umění vyjednávat
 • Audiovizuální záznam, rozbor, zpětná vazba

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, komunikační cvičení, audiovizuální záznam a jeho rozbor, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


13. 10. 2021 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.