CIRCLE Education s.r.o.


 

CHYBY VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A JAK JIM PŘEDCHÁZET - webinář

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.:MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na identifikaci příčin na straně vedoucího pracovníka, které vedou k nízkému pracovnímu výkonu a nízké motivaci podřízených, a na praktický nácvik vhodných manažerských technik. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídící činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

 • Nejčastější příčiny nedostatečného pracovního výkonu zaměstnanců školy
 • Hlavní dovednosti manažera při řízení pracovního výkonu zaměstnanců školy
 • Nejčastější chyby manažerů a jejich důsledky
  • Nedostatečné zadání úkolů a cílů
  • Nejasné priority
  • Nedostatečná zpětná vazba, chybějící hodnocení
  • Nevhodné využívání odměn a sankcí
  • Nesprávné odměňování
  • Nevyužívání vnitřní motivace pracovníků
  • Nevhodný a nedůsledný postup při řešení pracovních nedostatků

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 2000 Kč (Osvobozeno od DPH pro cílovou skupinu)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.