CIRCLE Education s.r.o.


 

MENTORING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-25999/2018-1-691

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení mentorských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na schopnost využívat mentoring při vedení lidí, zejm. při uvádění, zaškolování a pracovní adaptaci nových a juniorních pedagogických pracovníků, a na praktický nácvik technik, využívaných v mentoringu. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

Mentoring jako nástroj rozvoje lidí

 • Podstata a přínosy mentoringu
 • Rozdíl mezi mentoringem a jinými formami rozvoje lidí
 • Různé modely uplatnění mentoringu
 • Kdy využít mentoring ve školství
 • Mentoring a duševní hygiena

Role mentora

 • Co dělá (a co nedělá) mentor
 • Osobnostní předpoklady mentora
 • Klíčové kompetence mentora

Nástroje a techniky v mentoringu

 • Základní nástroje a techniky využívané v mentoringu
 • Supervizní techniky v práci mentora
 • Koučovací techniky v práci mentora

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba


Lektor:
Mgr. Marie Princlová - Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.