CIRCLE Education s.r.o.


 

OSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ – SEBEPOZNÁNÍ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-25999/2018-1-691

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení manažerských dovedností vedoucích pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na schopnost identifikovat své silné a slabé stránky v oblasti manažerských kompetencí a zlepšit svoji osobní efektivitu pomocí koučovacích technik a nástrojů. Cílová skupina účastníků využije získané znalosti a dovednosti při řídicí činnosti a vedení pedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení.


Obsah:

  • Manažerské role: co všechno zahrnuje pozice manažera a co od vás očekávají vaši podřízení
  • Manažerské kompetence: sebeposouzení klíčových manažerských dovedností, identifikace silných a slabých stránek a oblastí rozvoje
  • Manažerský styl: poznání vlastního preferovaného stylu vedení lidí
  • Osobnostní typ: poznání vlastních osobnostních preferencí a toho, jak působíte na druhé lidi
  • Self-management: stanovení osobních vizí, cílů a priorit, organizování a řízení vlastní práce, osobní efektivita
  • Možnosti koučování a sebekoučování v manažerské praxi

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, testy a dotazníky pro sebepoznání, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.