CIRCLE Education s.r.o.


 

OSOBNOST UČITELE – SEBEPOZNÁNÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-25999/2018-1-691

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Zlepšení osobní efektivity pedagogických pracovníků. Vzdělávací kurz je zaměřený zejména na schopnost identifikovat své osobnostní preference, silné a slabé stránky v oblasti pedagogických kompetencí, naučit se lépe pečovat o svoji duševní hygienu a aktivně předcházet vyhoření. Cílová skupina využije získané znalosti a dovednosti ke zlepšení procesu sebeřízení a zvládání stresu.


Obsah:

  • Role učitele: co všechno zahrnuje role učitele a co od vás očekávají druzí lidé
  • Osobnostní typ: poznání vlastních osobnostních preferencí a toho, jak působíte na druhé lidi
  • Poznání vlastních silných a slabých stránek – na čem můžete stavět a na čem je třeba pracovat
  • Možnosti koučování a sebekoučování v osobním rozvoji
  • Duševní hygiena: zdroje stresu v práci učitele a vlastní odolnost vůči stresu
  • Individuální techniky duševní hygieny
  • Skupinové techniky duševní hygieny

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, testy a dotazníky pro sebepoznání, skupinová diskuse, brainstorming, praktický nácvik technik, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC - Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.