CIRCLE Education s.r.o.


 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY V SOUKROMÉM PRÁVU OD 1. 1. 2014

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci dle § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


Cíl kurzu: Orientace v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a jeho aplikace v praxi ve vztahu k řízení škol a souvisejících činností.


Obsah:

•             Věcná práva

•             Smluvní právo

•             Náhrada újmy

•             Majetková a nemajetková újma

•             Okolnosti vylučující protiprávnost a smluvní omezení

•             Náhrada za poškození věci, za ublížení na zdraví a usmrcení

•             Škoda způsobená provozní činností, újma za narušení dovolené


Lektor:
Mgr. Lukáš Blažek - Právník s dlouholetou praxí, generální praxe včetně práva nemovitostí, vymáhání pohledávek a trestního, občanského i obchodního práva.
Mgr. Martin Čech - Spoluautor nového zákona o veřejných zakázkách a hlavní autor Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o veřejných zakázkách.
Mgr. Jan Mauric - Právník s dlouholetou praxí v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo duševního vlastnictví. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a práva nemovitostí.

Cena kurzu: 1950 Kč + DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.