CIRCLE Education s.r.o.


 

PROFESNÍ ETIKA VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci, zástupci vedoucích pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.


Cíl kurzu: Účastníci získají znalosti a dovednosti společenského chování, vystupování, oblékání, hygienických návyků a komunikace v různých pedagogických a společenských situacích s důrazem na etiku v pedagogickém procesu. Současně se účastníci seznámí s požadavky na pracovní prostředí a celkovou image vedoucího pracovníka.


Obsah:

Kultura vedoucího pracovníka ve školství

 • zdravení, představování, podávání ruky
 • oslovování, tykání, vykání
 • rozhovor, monolog, dialog, hlasitost a tempo řeči, společenská komunikace
 • řeč těla při rozhovoru

Image vedoucího pracovníka ve školství

 •  zdraví, životospráva, oblékání

 Etika v pedagogickém procesu

 •  etika, profesní etika, pedagogická etika
 • etické požadavky na profese
 • hodnoty jako základ etického chování
 • mravní profil a vlastnosti vedoucího pedagogického pracovníka
 • pedagogická odpovědnost učitele a vedoucího pedagogického pracovníka
 • obsah právní odpovědnosti
 • právní odpovědnost škol a občanský zákoník
 • odpovědnost za škodu
 • kultura školy

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
PhDr. Bc. Miloš Beneš - Působil na odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 1950 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.