CIRCLE Education s.r.o.


 

KONTROLNÍ ŘÁD V PRAXI ODBORŮ DOPRAVY A JEHO APLIKACE NA ZÁKON

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubení praktických dovedností v činnostech souvisejících s výkonem státního odborného dozoru v působnosti zákona č. 247/2000 Sb.


Obsah:

  • Kontrolní řád (zákon č. 255/2012 Sb.) - účel zákona, vymezení orgánů v působnosti kontrolního řádu, úkony předcházející kontrole
  • Průběh kontroly - pověření ke kontrole, zahájení kontroly, práva a povinnosti kontrolujícího a práva a povinnosti kontrolované osoby
  • Kontrola činnosti provozování autoškoly - plnění podmínek registrace k provozování autoškoly, zaměření kontroly z hlediska vedení průkazné dokumentace o výuce a výcviku
  • Kontrola činnosti provozování akreditovaného školicího střediska - plnění podmínek akreditace k provozování výuky a výcviku, zaměření kontroly z hlediska vedení evidence o uskutečněné výuce a výcviku
  • Ukončení kontroly
  • Kontrola výkonu státní správy ve vztahu k zákonu č. 247/2000 Sb.

Lektor:
Mgr. Karel Bezděkovský - Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.