CIRCLE Education s.r.o.


 

OBEC A MÍSTNÍ KOMUNIKACE - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-115/2022; AK/VE-59/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílová skupina vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků (zejména obcí tzv. I. a II. stupně), včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je zejména seznámení účastníků vzdělávacího programu s problematikou právní úpravy místních komunikací, a to především v návaznosti na obec, která je vlastníkem místních komunikací.


Obsah:

 1. Úvod do problematiky, seznam příslušných právních předpisů.
 2. Definice pozemní komunikace a její druhy.
 3. Definice místní komunikace a její určení.
 4. Chodník jako místní komunikace.
 5. Zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace.
 6. Vlastnictví místních komunikací.
 7. Zákonná odpovědnost za stav a sjízdnost místních komunikací.
 8. Správa, údržba, evidence a prohlídky místních komunikací.
 9. Majetkoprávní vypořádání silničních pozemků pod místními komunikacemi.
 10. Obec a účelová komunikace.
 11. Výkon státní správy a státního dozoru ve věcech místních komunikací.
 12. Výkon působnosti speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace. 
 13. Správní agendy silničního správního úřadu vztahující se k místním komunikacím.
 14. Dočasný zákaz zastavení a stání na místních komunikacích.
 15. Zpoplatnění obecného užívání místních komunikací.
 16. Autovrak a dlouhodobě odstavené vozidlo na místní komunikaci.
 17. Omezení tranzitní nákladní dopravy na pozemních komunikacích v obcích.
 18. Umisťování inženýrských sítí do místních komunikací.
 19. Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích.  
 20. Vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů týkajících se místních komunikací.
 21. Praktické řešení konkrétních příkladů (problémů) v oblasti místních komunikací.
 22.  Celkové zhodnocení, sumarizace závěrů, diskuse.

Lektor:
JUDr. Roman Kočí MBA, MSc. - Vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.