CIRCLE Education s.r.o.


 

PRAKTICKÉ POSTUPY SPECIÁLNÍHO STAVEBNÍHO ÚŘADU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-1/2022; AK/VE-1/2022

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají činnosti speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je podrobné vysvětlení nejčastěji užívaných postupů agendy speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace. Nástrojem k výkladu budou konkrétní praktické příklady, ukázky potřebných dokumentů, pestrá fotodokumentace a názorné ukázky grafické části prezentace.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je určen k podrobnému vysvětlení nejčastějších postupů úředníků speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace, a to na konkrétních praktických příkladech včetně problémů, které se mohou v praxi vyskytnout. Důraz výkladu je kladen na konkrétní praktické situace a nástroje, které k vyřešení obdobných případů lze využívat. Naprostá většina vysvětlovaných příkladů vychází z existujících případů dlouholeté praxe lektora semináře.  

 Obsah vzdělávacího programu:

 1. Povolovací procesy speciálního stavebního úřadu
 2. Kritéria určení povolovacího procesu
 3. Stanoviska a závazná stanoviska
 4. Správní poplatky
 5. Kontrola projektové dokumentace a předložených dokladů
 6. Stavební řízení podrobně, příklady, účastníci řízení, dotčené orgány, řešení námitek
 7. Společné řízení, teorie x praxe, příklady, postupy
 8. Kontrola stavby v praxi 
 9. Bezbariérovost dopravních staveb a její kontrola
 10. Zkušební provoz stavby, postup, praktické informace
 11. Kolaudování dopravní stavby, postup, kontrola dokladů, řešení problémů
 12. Odstraňování staveb, postupy správního orgánu
 13. Celkové zhodnocení a sumarizace závěrů

Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.