CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-560/2022; AK/VE-263/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubení odborných znalostí v dané právní oblasti a návod na řešení problémů, které se v praxi v dané problematice vyskytují.


Obsah:

Anotace:

Téma veřejných cest doznalo v poslední době řady změn vyplývajících z vývoje soudní judikatury (civilní i správní) na straně jedné, na straně druhé pak ze změn právní úpravy (zejména přijetí nového občanského zákoníku). Tento seminář se věnuje představení problematiky vzniku a užívání účelových a místních komunikací, a to jak z pohledu veřejného, tak i soukromého práva. Jsou zdůrazněny aktuální trendy práva pozemních komunikací, zejména nejnovější soudní judikaturu, odborné publikace a stanoviska veřejného ochránce práv. Interaktivní prvky kurzu navíc pomohou účastníkům důkladněji pochopit a lépe si zapamatovat probíranou látku.

Obsah vzdělávacího programu:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 2. Aktuality v daném právním odvětví (připravovaná legislativa, řešení aktuálních problémů na úseku účelových komunikací
 3. Definice veřejně přístupné účelové komunikace
 4. Vznik veřejně přístupné účelové komunikace
 5. Účelová komunikace neveřejně přístupná
 6. Vlastnictví účelové komunikace
 7. Státní správa a státní dozor
 8. Obecné užívání účelové komunikace
 9. Právní ochrana účelových komunikací
 10. Zánik účelové komunikace
 11. Stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci
 12. Právo cesty přes cizí pozemek
 13. Aktuální soudní judikatura v dané právní oblasti (prezentace aktuálních rozsudků Nejvyššího správního soudu na úseku účelových komunikací)
 14. Prezentace vzorů správních rozhodnutí a jiných právních aktů (vzory týkající se dané právní oblasti)

Lektor:
JUDr. Roman Kočí MBA, MSc. - Vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.