CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ V TAXISLUŽBĚ

Rozsah: 5 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání znalosti provozování taxislužby obsaženou v zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhl. č. 478/2000 Sb.


Obsah:

  • Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
  • Provozování taxislužby podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů - zejména po novele provedené zák. č. 119/2012 Sb.
  • Podmínky a způsob provozování taxislužby
  • Povinnosti při provozování taxislužby kladené na dopravce
  • Řidiči taxislužby - oprávnění řidiče taxislužby
  • Vozidla taxislužby - evidence vozidel a povinnosti s tím související
  • Příležitostná osobní silniční doprava - vymezení, povinnosti
  • Státní odborný dozor v taxislužbě - kontrolní orgány a jejich působnost, podle zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, resp. 255/2012 Sb., o kontrole
  • Správní delikty dopravců a přestupky řidičů v taxislužbě

Lektor:
JUDr. Zita Štecherová - Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.
Bc. Martin Žák - Vedoucí oddělení státní správy na Ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1750 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.