CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-559/2022; AK/VE-262/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin/ONLINE/prezenční forma vzdělávání


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zvýšení odborné kvalifikace úředníků, zastupitelů územních samosprávných celků a osob vystupujících v pozicích vlastníků a správců pozemních komunikací.


Obsah:

  1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy.
  2. Aktuality v daném právním odvětví (připravovaná legislativa, řešení aktuálních problémů na úseku práva pozemních komunikací).
  3. Kategorie pozemních komunikací, jejich zařazování do jednotlivých kategorií (rozdělení pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a jejich specifikace, problematika zařazování komunikací do jednotlivých kategorií).
  4. Výkon státní správy a státního dozoru v daném právním odvětví (výkon působnosti silničního správního úřadu, výkon státního dozoru v dané oblasti).
  5. Vlastnictví pozemních komunikací (výčet vlastníků pozemních komunikací, jejich práva a povinnosti).
  6. Správní řízení na úseku pozemních komunikací (výčet správních řízení, která se na úseku pozemních komunikacích vyskytují a podrobné seznámení s jednotlivými správními řízeními).
  7. Účelové komunikace (definice účelové komunikace, její vznik, užívání a zánik. Práva a povinnosti vlastníků účelových komunikací).
  8. Zákonná odpovědnost vlastníků pozemních komunikací (odpovědnost vlastníků pozemních komunikací stanovená příslušnými právními předpisy).
  9. Aktuální soudní judikatura v dané právní oblasti (prezentace aktuálních rozsudků Nejvyššího správního soudu na úseku pozemních komunikací).
  10. Prezentace vzorů správních rozhodnutí a jiných právních aktů (vzory týkající se dané právní oblasti).   

 


Lektor:
JUDr. Roman Kočí MBA, MSc. - Vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.