CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ ÚPRAVA PROVOZOVÁNÍ LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVY

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zdokonalení úředníků v oblasti současné právní úpravy provozování linkové osobní dopravy.


Obsah:

 • Právní předpisy v jednotlivých oborech dopravy a jejich souvislosti
 • Právní úprava podnikání v silniční dopravě, specifika osobní dopravy
 • Základní pojmy zákona o silniční dopravě v oblasti osobní dopravy
 • Řízení o udělení licence - shrnutí postupu správního řízení, nejčastější nedostatky v průběhu řízení a řízení o změně licence
 • Řízení o schvalování jízdních řádů - společné řízení, rozhodnutí
 • Povinnosti dopravce v linkové dopravě
 • Vztahy mezi cestujícími a dopravcem veřejné linkové dopravy, přepravní řád
 • Práva cestujících podle unijních předpisů
 • Postup při provádění kontrol státního odborného dozoru
 • Řízení o uložení pokuty - příklady uložených sankcí
 • Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících

 


Lektor:
Ing. František Prošek - Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.
Bc. Martin Žák - Vedoucí oddělení státní správy na Ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 1950 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.