CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU a ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Obsah:

Proč absolvovat tyto kurzy?

Cíle vzdělávacích programů jsou seznámit účastníky s novými ustanoveními, upozornit na změny a novinky, ke kterým došlo vůči dříve platné legislativě v dané problematice, a to:

 • v novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) provedená s účinností od  20. února 2016 zákonem č. 48/2016 Sb.
 •  v novele zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) provedená s účinností ke dni 31. prosinci 2015  zákonem č. 268/2015 Sb.
 • s aktuálními změnami zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích účinné od 1. října 2015.
 
PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

 

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-614/2013 ; AK/VE-395/2013
 • Předmět a prameny právní úpravy
 • Obecná část zákona o přestupcích - pojem přestupku, znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, místní, osobní a časová působnost zákona o přestupcích, druhy sankcí a jejich ukládání
 • Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Skutkové podstaty přestupků podle některých jiných zvláštních právních předpisů (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • Právní instituty související se správním trestáním v provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-616/2013 ; AK/VE-397/2013
 • Předmět a prameny právní úpravy
 • Řízení o přestupcích na I. stupni - příslušnost k projednávání přestupků, oznamování přestupků, podávání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, zásady pro vedení společného řízení, účastníci řízení, ústní jednání, dokazování, rozhodnutí o přestupku, doručování, náhrada nákladů řízení blokové řízení, příkazní řízení
 • Řízení o opravných prostředcích - odvolací řízení, řízení o mimořádných opravných prostředcích (obnova řízení, přezkumné řízení), soudní přezkum rozhodnutí o přestupku
 • Zvláštní formy řízení o přestupcích – blokové řízení, příkazní řízení
 • Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém

Lektor:
Mgr. Marie Škopíková - Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 2250 Kč osvobozeno od DPH


Hodnocení kurzu: 9.7 / 10

Kurz byl pro mě dostačující. Dozvěděla jsem se potřebné věci pro práci. Lektorka odpověděla všechny položené otázky.

anonymní uživatel

Kurz hodnotím velice pozitivně. Myslím, že by se později mohl opakovat s tím, že obě části by byly na delší časové rozpětí (každý jednodenní?) Lektorka problematiku zjevně dobře zná a já osobně bych se nebránil podrobnějšímu výkladu,... zobrazit celý komentář

Pavel Vejvoda ( Město Jaroměř )

Dobře zpracovaný kurz materiálně i obsahově. Výklad velmi dobrý s možností přímé diskuse k probíranému tématu. Byl jsem spokojen.

Ing. Jaroslav Gurbovič ( Město Rakovník )

Tato vzdělávací akce byla pro mne přínosná, zejména svým spojením výkladu přestupků proti BESIP a samotného řízení o přestupcích. Paní lektorka využívala praktických příkladů, zabývala se problémy a nejasnostmi v postupu při projednávání... zobrazit celý komentář

Hana Prušáková ( Město Moravská Třebová )

Velká spokojenost nejen s prostředím, kde bylo školení vedeno, ale především s lektorkou Mgr. Škopíkovou. Výklad byl veden kvalitně po odborné stránce, byl srozumitelný a přehledný a nejvíce mě potěšily příklady z praxe, kdy se rozpoutávala... zobrazit celý komentář

Hana Sedláková ( Město Moravská Třebová )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.