CIRCLE Education s.r.o.


 

ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-562/2022 ; AK/VE-265/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubení a aktualizace znalostí a dovedností při výkonu správní činnosti a rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.


Obsah:

Obsahem vzdělávacího programu je Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů - řidičské oprávnění, řidičský průkaz. Poskytnutí základních informací v dané oblasti včetně aktuálních novinek, včetně poznatků a příkladů z praxe jednotlivých obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Obsah školení je především zaměřen na předmětné novelizace zákona o silničním provozu a souvisejících právních předpisů a dále seznámení účastníků vzdělávacího programu s připravovanými novelizacemi, které se vztahují se k problematice řidičských průkazů a řidičských oprávnění.

I. Řidičské oprávnění                                                                                                          

-        skupiny vozidel a jejich rovnocennosti

-        podmínky udělení a držení řidičského oprávnění

-        podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění

-        veškeré důvody pozbytí řidičského oprávnění

-        pozastavení řidičského oprávnění i na základě exekučního příkazu

-        podmínky vrácení řidičského oprávnění

 II.    Řidičský průkaz                                                                                                        

-        druhy řidičských průkazů, zapisované údaje do řidičského průkazu

-        vydání řidičského průkazu

-        institut obvyklého bydliště

-        odevzdání řidičského průkazu, vrácení řidičského průkazu

-        výměny řidičských průkazů členských států Evropské unie a výměny řidičských průkazů vydaných cizím 

         státem za české řidičské průkazy

-        zadržení řidičského průkazu

 III.      Zdravotní způsobilost

-        zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

-        podmínění či odnětí řidičského oprávnění ve vztahu ke zdravotní způsobilosti

-        posuzující lékař ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.

-        dopravně psychologické vyšetření

 IV.    Registr řidičů                                                                                                 

-        vedení registru řidičů, zaznamenávání dat v registru řidičů

-        výdej dat z registru řidičů.

 V.     Centrální registr řidičů                                                                                           

-        vedení centrálního registru řidičů

-        poskytování údajů z centrálního registru řidičů

 VI.    Dotazy a diskuse k problematice, zpětná vazba

 


Lektor:
Kateřina Janovcová - Lektorka a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor agendy řidičů.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


10. 9. 2024 ONLINE

 10. 9. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

 10. 12. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.