CIRCLE Education s.r.o.


 

UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-92/2018; AK/VE-55/2018

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s problematikou uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikaci. Získat ucelenou znalost vybraných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o pozemních komunikacích a správního řádu; hledat řešení vybraných problémů při posuzování dokumentace DIO.


Obsah:

Anotace:

Cílem semináře je prohloubit znalosti v agendě schvalování uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikací. Lektoři se věnují praktickým otázkám a problematickým aspektům právní úpravy. Budou probrány praktické příklady a představeny vzorové písemnosti v agendě silničního hospodářství.

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy. Systematika zákona o pozemních komunikacích
 2. Obecné aspekty správního řízení na úseku schvalování dočasných dopravních opatření na pozemních komunikacích
 3. Náležitosti žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání a uzavírky komunikace
 4. Proces schvalování úplných nebo částečných uzavírek, či zvláštního užívání komunikací podle zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky
 5. Posuzování žádostí o omezení obecného užívání z hlediska zájmů Policie ČR
 6. Hlavní zásady v oblasti označování uzavírek a objížděk. Stanovení vhodných objízdných tras
 7. Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích v podobě TP 66
 8. Opatření v dopravně exponovaných místech
 9. Praktické příklady užití dopravního značení spojeného se zvláštním užíváním komunikací, uzavírkami a objížďkami
 10. Příklady nesprávných a nedostatečných řešení
 11. Stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s opatřením DIO
 12. Technické podmínky stanovené v povolení silničního správního úřadu. Základní náležitosti rozhodnutí
 13. Nedovolené omezení obecného užívání. Skutkové podstaty přestupků v řešené oblasti
 14. Diskuse

 


Lektor:
kpt. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


28. 4. 2022 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.