CIRCLE Education s.r.o.


 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-82/2023; AK/VE-45/2023

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Informovat o změnách v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ostatní právních předpisech souvisejících s agendou silničního správního úřadu.


Obsah:

Anotace:

Stále měnící se zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ostatní právní předpisy související s agendou silničního správního úřadu, klade na úředníky vykonávající správní činnosti v oboru dopravy a pozemních komunikací nároky na sledování těchto změn a jejich aplikaci v praxi.

 1. Změny zákonů souvisejících s výkonem agendy
 2. Vazba zákona o pozemních komunikacích na ostatní předpisy, věcná a místní příslušnost silničních správních úřadů
 3. Charakteristika místních a účelových komunikací, základní rozdíly
 4. Uspořádání pozemních komunikací v obci, hlediska posuzování pro zařazení do odpovídající kategorie, pasport pozemních komunikací
 5. Ochrana místních komunikaci a jejich styk s okolím
 6. Podrobný postup řízení o zařazení místní komunikace, příklady
 7. Podrobný postup řízení o vyřazení místní komunikace, příklady
 8. Zrušení místní komunikace
 9. Připojování pozemních komunikací, postup, praktické příklady
 10. Zvláštní užívání místních komunikací, postup řízení
 11. Povolování / odstraňování pevných překážek na místních komunikacích
 12. Sjízdnost a schůdnost místní komunikace a její zabezpečení, zimní údržba  
 13. Dočasný zákaz stání nebo zastavení na místních komunikacích, praktické příklady
 14. Uzavírky a dopravní omezení na místní komunikaci
 15. Problematika autovraků na místní komunikaci, postupy řešení
 16. Dopravní značení na místní komunikaci


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


22. 10. 2024 ONLINE

 22. 10. 2024
 9:00-14:45 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.