CIRCLE Education s.r.o.


 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-37/2017; AK/VE-30/2017

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Informovat o změnách v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ostatní právních předpisech souvisejících s agendou silničního správního úřadu.


Obsah:

Stále měnící se zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a ostatní právní předpisy související s agendou silničního správního úřadu, klade zejména na starosty menších obcí a ostatní úředníky vykonávající správní činnosti v oboru dopravy a pozemních komunikací nároky na sledování těchto změn a jejich aplikaci v praxi. Kurz je proto koncipován tak, aby nejen obeznámil starosty a úředníky o legislativních změnách, ale především jim vysvětlil, jak řešit agendu efektivně v běžné praxi. Kurz je vhodný nejen pro přímé vykonavatele agendy silničního správního úřadu, ale i pro ostatní úředníky, k jejichž pracovní činnosti funkce silničního správního úřadu dopadá, např. pro obecné stavební úřady nebo vlastníky místních a účelových komunikací. 

Účastníci budou seznámeni i se změnami dopadající na obce a výkon silničního správního úřadu obcí I. typu, vyvolanými velkou novelou stavebního zákona s účinností od roku 2018. 

 1. Změny zákonů souvisejících s výkonem agendy
 2. Vazba zákona o pozemních komunikacích na ostatní předpisy, věcná a místní příslušnost silničních správních úřadů
 3. Charakteristika místních a účelových komunikací, základní rozdíly
 4. Uspořádání pozemních komunikací v obci, hlediska posuzování pro zařazení do odpovídající kategorie, pasport pozemních komunikací
 5. Podrobný postup řízení o zařazení místní komunikace, příklady
 6. Podrobný postup řízení o vyřazení místní komunikace, příklady
 7. Zrušení místní komunikace
 8. Připojování pozemních komunikací, postup, praktické příklady
 9. Zvláštní užívání místních komunikací, postup řízení
 10. Ochrana místních komunikací a jejich styk s okolím
 11. Povolování / odstraňování pevných překážek na místních komunikacích
 12. Sjízdnost a schůdnost místní komunikace a její zabezpečení, zimní údržba  
 13. Dočasný zákaz stání nebo zastavení na místních komunikacích, praktické příklady
 14. Uzavírky a dopravní omezení na místní komunikaci
 15. Problematika autovraků na místní komunikaci, postupy řešení
 16. Dopravní značení na místní komunikaci


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor mnoha článků a publikací.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


30. 11. 2021 Praha/prezenční

 30. 11. 2021
 9.00-15.00 h.
 Přednáškový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
 2200 Kč osvobozeno od DPH
 Ing. Martin Moravec, Ph.D.

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.