CIRCLE Education s.r.o.


 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-298/2016; AK/VE -160/2016

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: je seznámení úředníků speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace s agendou úřadu, změnami zákonů a novými kompetencemi po velké novele stavebního zákona.


Obsah:

Novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2018 zavádí nové pojmy, kompetence a postupy, mění výrazně stávající ustanovení a také některé další související zákony.

Cílem vzdělávacího programu je seznámení úředníků speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace s agendou úřadu, změnami zákonů a novými kompetencemi. Postupy budou vykládány podrobně krok za krokem včetně vysvětlení možných problémů vyskytujících se v praxi. V rámci vzdělávacího programu budou probrány konkrétní modelové příklady, včetně problematických případů. Účastníci kurzu obdrží aktualizované a nové vzory dokumentů.

 1. Kompetence speciálního stavebního úřadu
 2. Společné řízení, druhy, postup, dotčené orgány
 3. Kontrola předložených dokladů, podklady pro vydání rozhodnutí
 4. Projektová dokumentace stavby a její kontrola
 5. Vazba stavebního zákona na ostatní předpisy a jejich změny
 6. Určení typu řízení v souvislosti s charakterem stavby
 7. Postup řešení ohlášené stavby
 8. Stavební řízení podrobně
 9. Kontrola povolené stavby
 10. Postup při žádosti změny stavby před dokončením
 11. Předčasné užívání stavby
 12. Kolaudace stavby
 13. Postup správního orgánu v případě zjištění nepovolené stavby
 14. Odstraňování černých staveb
 15. Celkové zhodnocení a sumarizace závěrů
 16. Diskuse

Postupy budou vykládány podrobně krok za krokem včetně vysvětlení možných problémů vyskytujících se v praxi. V průběhu kurzu budou probrány konkrétní modelové příklady, včetně problematických případů. Účastníci semináře obdrží vzory dokumentů.

 


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.