CIRCLE Education s.r.o.


 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-558/2022; AK/VE-261/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin/prezenční, náhradní termín za 26.11.2020


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zvýšení odborné kvalifikace, znalostí a dovedností úředníků, kteří vykonávají činnosti v oblasti správního řízení v agendách řidičů.


Obsah:

  • Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury)
  • Udělení, držení a rozšíření řidičského oprávnění
  • Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
  • Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel
  • Podmínění, omezení, odnětí, vzdání se, pozbytí, pozastavení, vrácení, zadržení řidičského oprávnění
  • Bodové hodnocení porušení povinností řidičů
  • Na podkladě praktických příkladů hledání řešení problematických otázek, které se v dané oblasti vyskytují
  • Prezentace a komentář vzorů správních rozhodnutí a jiných právních aktů v dané oblasti
  • Seznámení účastníků s přesahem problematiky agend řidičů do jiných právních oblastí (upravených kupř. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a svobod, právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji apod.)

Lektor:
JUDr. Roman Kočí MBA, MSc. - Vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.