CIRCLE Education s.r.o.


 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-81/2023; AK/VE-44/2023

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubit znalosti problematiky účelových komunikací se zaměřením na podrobné řešení běžných problémů, které agenda přináší pracovníkům silničních správních úřadů.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je určen je pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoci jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení. Obsah je zaměřen na ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v aktuálním znění.

 1. Změny zákona o pozemních komunikacích
 2. Charakteristika účelových komunikací, jejich vznik a zánik
 3. Evidence účelových komunikací
 4. Vazba zákona o pozemních komunikacích na ostatní předpisy
 5. Osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace
 6. Řízení o určení právního vztahu - existence účelové komunikace podrobně
 7. Praktické příklady existence znaků účelové komunikace
 8. Legální omezení veřejného přístupu včetně praktických příkladů
 9. Svévolné omezení veřejného přístupu včetně nápravných opatření 
 10. Odstranění překážky na účelové komunikaci
 11. Připojování pozemních komunikací se zaměřením na účelové
 12. Uzavírky a dopravní omezení na účelové komunikaci
 13. Dopravní značení na účelové komunikaci
 14. Odstraňování autovraků na účelových komunikacích
 15. Celkové zhodnocení a sumarizace závěrů

 


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


26. 11. 2024 ONLINE

 26. 11. 2024
 9:00-14:45 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.