CIRCLE Education s.r.o.


 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - online

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-7/2017; AK/VE-6/2017, akreditace jsou platné i pro online kurz

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubit znalosti problematiky účelových komunikací se zaměřením na podrobné řešení běžných problémů, které agenda přináší pracovníkům silničních správních úřadů.


Obsah:

 1. Změny zákona o pozemních komunikacích
 2. Charakteristika účelových komunikací, jejich vznik a zánik
 3. Evidence účelových komunikací
 4. Vazba zákona o pozemních komunikacích na ostatní předpisy
 5. Osvědčení o existenci veřejně přístupné účelové komunikace
 6. Řízení o určení právního vztahu - existence účelové komunikace podrobně
 7. Praktické příklady existence znaků účelové komunikace
 8. Legální omezení veřejného přístupu včetně praktických příkladů
 9. Svévolné omezení veřejného přístupu včetně nápravných opatření 
 10. Odstranění překážky na účelové komunikaci
 11. Připojování pozemních komunikací se zaměřením na účelové
 12. Uzavírky a dopravní omezení na účelové komunikaci
 13. Dopravní značení na účelové komunikaci
 14. Odstraňování autovraků na účelových komunikacích
 15. Celkové zhodnocení a sumarizace závěrů

 


Lektor:
Ing. Martin Moravec, Ph.D. - Vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor mnoha článků a publikací.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.