CIRCLE Education s.r.o.


 

EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických dovedností k přípravě samostatného zadávacího řízení a seznámit účastníky s požadavky na zadávací řízení.


Obsah:

  • Legislativa ČR a EU (zákon č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  • Definice veřejné zakázky a její znaky
  • Obecné zásady postupy zadavatele, osoba zadavatele
  • Výjimky z působnosti zákona
  • Předpokládaná hodnota a dělení zakázky
  • Druhy veřejných zakázek
  • Zadávací řízení, dokumentace a její náležitosti
  • Způsoby posouzení a hodnocení nabídek
  • Specifika veřejné zakázky v jednotlivých Operačních programech
  • Diskuse a interakce posluchačů v rámci zadávaných úkolů lektorem

Lektor:
Mgr. Martin Čech - Spoluautor nového zákona o veřejných zakázkách a hlavní autor Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o veřejných zakázkách.

Cena kurzu: 2600 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.