CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘÍPRAVA PROJEKTU – JAK PŘIPRAVIT PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ ZE SKTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-193/2015; AK/VE-129/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro přípravu a zpracování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.


Obsah:

•             Definice projektu

•             Logický rámec projektu

•             Elektronické zpracování základních typů žádostí o dotace (nový IS programovacího období)

•             Obsahové zaměření jednotlivých kapitol žádosti

•             Struktura a sestavení rozpočtu projektu

•             Sestavení harmonogramu projektu

•             Technika stanovení monitorovacích ukazatelů

•             Přílohy, kompletace žádosti

•             Formální požadavky na předložení žádosti

•             Proces hodnocení předložených projektů

•             Diskuse a interakce posluchačů v rámci zadávaných úkolů lektorem


Lektor:
Mgr. Martina Černá - Vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s dlouhotelou lektorskou praxí v oblasti projektové činnosti.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.