CIRCLE Education s.r.o.


 

ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získat znalosti a dovednosti jak správně řídit veřejné projekty; seznámení se s koordinací projektu, řízením nákladů a uzavřením projektu.


Obsah:

•             Zaměření na teoretickou bázi projektového řízení; podrobný rozbor metod projektového řízení

•             1. Modul: Základní pojmy projektového řízení, životní cykly v projektu, formulace zadání projektu, výzvy, administrace projektů z hlediska projektového manažera, podání, hodnocení žádosti, hodnotící komise, rozhodnutí o poskytnutí dotace, žádosti o platbu

•             2. Modul: Zásady projektového řízení, indikátory, povinnosti příjemce, kontrola plnění, monitoring, publicita a archivace projektové dokumentace, ukončení projektu, závěrečná zpráva o projektu, udržitelnost projektu, čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

•             Diskuse a interakce posluchačů v rámci zadávaných úkolů lektorem


Lektor:
Mgr. Martina Černá - Vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje s dlouhotelou lektorskou praxí v oblasti projektové činnosti.

Cena kurzu: 2600 Kč 21


Hodnocení kurzu: 10 / 10

anonymní uživatel

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.