CIRCLE Education s.r.o.


 

VĚCNÝ A FINANČNÍ AUDIT PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-190/2015; AK/VE-126/2015

Rozsah: 8 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro věcnou a finanční kontrolu projektů realizovaných s finanční podporou ESF.


Obsah:

  • Vymezení pojmů audit ve veřejné správě x interní audit x kontrola
  • Finanční řízení a kontrola z hlediska přepisů ES (Vnitřní audit, Zákon o finanční kontrole, Systém kontrol OP)
  • Nesrovnalosti
  • Finanční opravy a zpětné vymáhání prostředků zjištěné na základě provedených veřejnoprávních kontrol za účasti místně příslušných finančních úřadů
  • Princip sdílené odpovědnosti
  • Kontrolní orgány ČR
  • Diskuse a interakce posluchačů v rámci zadávaných úkolů lektorem

Lektor:
Bc. Petr Huptych - Odborník na téma „Dotace Evropských strukturálních fondů“ působící ve společnosti Grant Help, s.r.o.
Mgr. Andrea Laciaková - Odbornice na téma „Dotace Evropských strukturálních fondů“ působící ve společnosti Grant Help s.r.o.
Ing. Jan Pištěk - Odborník na téma „Dotace Evropských strukturálních fondů“ působící ve společnosti Grant Help s.r.o.

Výuku realizuje jeden z uvedených lektorů.

Cena kurzu: 2100 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.