CIRCLE Education s.r.o.


 

ČLOVĚK PŘED MIKROFONEM A KAMEROU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-345/2015; AK/VE -226/2015

Rozsah: 7 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Porozumění komunikačním dovednostem prostřednictvím medií. Vzdělávací program připraví úředníky na reprezentování jejich instituce navenek při projevu a reprezentování samotného úředníka, který se musí prezentovat při rozhovorech, tiskových konferencích a televizních vystoupeních. Seznámí se se zásadami chování před kamerou a mikrofonem a ověří si své schopnosti v televizním a rozhlasovém studiu.


Obsah:

V teoretické části vzdělávacího programu se účastníci seznámí s hlavními zásadami přípravy na projev před mikrofonem a kamerou a s nejčastějšími chybami, kterých se mluvčí dopouštějí. Pozornost bude věnována správné technice dýchání, artikulaci a funkčnímu využívání zvukových prostředků mluvené řeči.

 V praktické části v rozhlasovém a televizním studiu budou individuálně procvičeny řečové schopnosti účastníků při interpretaci zpravodajských a publicistických textů na mikrofon. Zároveň budou seznámeni se zásadami nonverbální komunikace při projevech na veřejnosti (držení těla, gestikulace, oblečení atd.), se způsoby aktivního navázání a udržení kontaktu s posluchači i asertivními metodami komunikace, např. v rozhovorech pro média.

  • Příprava na projev před mikrofonem (hlas, dýchání, intonace)
  • Zásady mluveného projevu
  • Praktická cvičení: čtení (vlastního) textu, analýza projevu
  • Audiovizuální sdělení, jak dosáhnout jeho kladného přijetí
  • Oči jako základní předpoklad navázání vizuální komunikace
  • Mimika ve vztahu ke sdělovanému obsahu
  • Gestikulace a pohyb
  • Vizitka (osobní představení) – vystoupení na kameru
  • Zpravodajský rozhovor na zadané téma
  • Vyhodnocení

Kurz je pro dosažení maximální efektivity kapacitně omezen.

 

Tento kurz je pořádán ve spolupráci s Akademií ČTK 


Lektor:
PhDr. Jiří Chrást - Zkušený novinář s téměř třicetiletou praxí, v České tiskové kanceláři prošel nejrůznějšími pozicemi od redaktora až po šéfeditora, jako zahraniční zpravodaj působil mnoho let v Indii a Británii, vzděláním filolog a pedagog.
PhDr. Martin Lokšík - Dlouhodobě se specializuje na oblast praktické výuky televizního zpravodajství, je režisérem na ČT 24.
PhDr. Josef Maršík, CSc. - Odborník na audiovizuální žurnalistiku, pedagog katedry žurnalistiky FSV UK.

Cena kurzu: 12600 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.