CIRCLE Education s.r.o.


 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI I. ZÁKLADY KOMUNIKACE

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-441/2011; AK/VE-261/2011

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Posílení komunikačních dovedností při vedení rozhovorů.


Obsah:

  • Povahová typologie I. - význam typologie povah v souvislosti s úspěšnou komunikací; rozpoznávání jednotlivých typů a přístup k nim
  • Základy komunikačních dovedností - analyzovat potřeby klientů podle jejich typologie, snažit se co nejlépe uspokojit jejich potřeby
  • Umění komunikace - poznat obecné zásady efektivní komunikace; předcházet případným nedorozuměním a konfliktním situacím a vhodně je řešit; znát faktory dlouhodobého vztahu s klientem; porozumět důležitosti budování a udržování dobrých vztahů s občany
  • Řeč těla I. - naučit se orientovat v základech řeči těla

Lektor:
Ing. Tomáš Roblík - Od roku 2004 se zabývá realizací školení komunikačních a manažerských dovedností a soft-skills na bázi Covey, Maxwell, Smith, Stone, Pease, Carnegie, Rohm a další.

Cena kurzu: 1550 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.