CIRCLE Education s.r.o.


 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Orientace v oblastech řešení konfliktních situací, získání dovedností úspěšné prezentace.


Obsah:

  • Umění komunikace - poznat obecné zásady efektivní komunikace; předcházet případným nedorozuměním a vhodně je řešit
  • Povahová typologie - rozvinout znalosti typologie povah v souvislosti s úspěšnou komunikací
  • Řeč těla - naučit se orientovat v základech řeči těla a zvládnout určit typ komunikace podle jazyka těla
  • Psychologie v praxi - jak efektivně komunikovat s určitými typy a jak co nejlépe uspokojit jejich potřeby
  • Vyjednávání a argumentace - jak úspěšně vyjednávat a efektivně argumentovat za různých situací
  • Komunikace v obtížných situacích - jak předcházet případným nedorozuměním na pracovišti a s občany
  • Umění prezentace - jak připravit úspěšnou prezentaci

Lektor:
Ing. Tomáš Roblík - Od roku 2004 se zabývá realizací školení komunikačních a manažerských dovedností a soft-skills na bázi Covey, Maxwell, Smith, Stone, Pease, Carnegie, Rohm a další.

Cena kurzu: 2200 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.