CIRCLE Education s.r.o.


 

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání dovedností úspěšné komunikace z psychologického a motivačního hlediska, získání dovedností v telefonické komunikaci.


Obsah:

  • Umění komunikace - poznat obecné zásady efektivní komunikace, předcházet případným nedorozuměním a vhodně je řešit; faktory dlouhodobého vztahu s klientem
  • Povahová typologie - rozvinout znalosti typologie povah v souvislosti s úspěšnou komunikací, jaký přístup zaujmout k těmto povahovým typům
  • Řeč těla - naučit se orientovat v základech řeči těla a zvládnout určit typ komunikace podle jazyka těla
  • Psychologie v praxi - jak efektivně komunikovat s určitými typy a jak co nejlépe uspokojit jejich potřeby
  • Emoce a potřeby (porozumět souvislostem vazeb mezi emocemi a potřebami a motivačními faktory)
  • Telefonická komunikace - všeobecné zásady

Lektor:
Ing. Tomáš Roblík - Od roku 2004 se zabývá realizací školení komunikačních a manažerských dovedností a soft-skills na bázi Covey, Maxwell, Smith, Stone, Pease, Carnegie, Rohm a další.

Cena kurzu: 2200 Kč 21


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.